Prishtinë, 19.11.2016, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës organizoi trajnimin e tretë me radhë për Noter. Në pjesën e parë të këtij trajnimi prezantoi Prof. Ass. Dr. Bedri Bahtiri, Profesor në Fakultetin Juridik të UP-së mbi temën: “Trashëgimia Testamentare dhe reformat legjislative në këtë fushë”. Rëndësi të veçantë gjatë këtij prezantimi iu kushtua identifikimit […]
Delegacioni i Republikës së Kosovës në përbërje të z. Aliriza Beshi, Nënkryetar i ONK-së, z. Shpend Haskaj anëtar i Komisionit të ONK-së, z. Ibrahim Elshani, Noter dhe z. Murtez Jahaj, Noter, po marrin pjesë në Takimin e Përgjithshëm të Unionit Ndërkombëtar të Noterisë Botërore si dhe në Kongresin e 28-të Botëror të Noterisë, i cili […]
Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Ferat Shala priti sot në takim Kryetaren e Odës së Noterëve të Kosovës Zonjën Arbena Shehu. Në takim u bisedua për procesin e hartimit të ligjit të ri për Kadastër dhe mënyrën e adresimit në këtë ligj të problemeve që hasin noterët […]
Arkiva e lajmeve