Oda e Noterëvë ka marrë pjesë në Seancën e 4 Plenare të Komisionit për Çështje Europiane (CAE). Në këtë komision, Oda u përfaqësua nga Kryetarja Arbena Shehu si dhe Notere Ljiljana Kenic. Në këtë seancë plenare, dy ditore, u diskutua rreth evolucionit të së drejtës familjare dhe pasojat e saj lidhur me ligjin noterial; aktivitet […]
Prishtinë, 13.11.2015, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës organizoi trajnimin e radhës për Noter. Temë e këtij trajnimi ishte “Mënyra e fitimit të Pronësisë” me ligjerues Prof.Dr.Haxhi Gashi dhe “Shoqëritë Tregtare” me ligjërues Dr.Cand.Njomëza Zejnullahu. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, Prof.Dr.Haxhi Gashi ligjeroi për mënyrat e fitimit të pronësisë, ku një rëndësi […]
Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës ishte pjesëmarrëse në simpoziumin e organizuar nga Oda e Noterëve të Stambollit dhe ajo e Antalyas, nga data 09-13 Tetor 2015 në Antalya të Republikës së Turqisë. Në këtë simpozium morrën pjesë rreth 150 noter pjesëmarrës duke i përfshirë edhe përfaqësuesit nga Republika e Maqedonisë. Temë diskutimi ishin […]
Arkiva e lajmeve