18 Qershor 2016 Prishtinё, 18.06.2016 – Nё Hotel “Garden” nё Prishtinё, Oda e Noterёve tё Republikёs sё Kosovёs organizoi trajnimin e rradhёs pёr avansimin e njohurive rreth shёrbimit noterial. Nё vazhdёn e bashkёpunimit me Ambasadёn e Francёs nё Republikёn e Kosovёs, pjesa e parё e kёtij trajnimi iu kushtua temave: Sigurimi dhe garancitë kolektive; Prezantimi […]
Oda e Noterёve e Republikёs sё Kosovёs si anёtare e Unionit Ndёrkombёtarё tё Noterisё, morri pjesё nё seancёn e 5-tё Plenare tё Komisionit pёr Çёshtje Europiane nё kuadёr tё UINL-sё(CAE)–legjislatura 2014-2016, e cila seancё nё kёtё vit–edicioni pranveror u organizua nё Podgoricё tё Malit tё Zi, me datё 22-23 Prill e tё cilёs seancё iu […]
Me ftesë të Odës së Noterëve të Austrisë, në Vienë po qëndrojnë Z.Aliriza Beshi, Nënkryetar i Odës së Noterëve dhe Z.Shpend Haskaj, anëtarë i Komisionit të Odës, në një vizitë të organizuar rreth digjitalizimit të sistemit noterial. Me këtë rast përfaqësuesit e ONK-së në takime të ndara pune u priten nga Ministria e Finavcave të […]
Arkiva e lajmeve