Noter Adem Gorani ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Istogut si dhe është Noteri i parë nga tri gjeneratat e noterëve të emëruar në Republikën e Kosovës, që ka arritur moshën e pensionimit. Biografi e shkurtër: Z. Adem (Hysni) Gorani është i lindur me datë 15.01.1948, në Pejë ku edhe banon, i martuar […]
Prishtinë – 23.12.2017, me ftesë të Komisionit, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti takimin vjetor të Kuvendit të Odës. Takimi u mbajt në “Emerald Hotel”, ndërsa ftesës iu përgjigjën pothuajse të gjithë noterët të Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi u diskutuan dhe në fund u aprovuan, Raporti i aktiviteteve të Komisionit të […]
Prishtinë, 25.11.2017 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës si përfaqësuese e përhershme në Komisionin Evropian të Noterisë, po merr pjesë në seancën plenare të organizuar në Budapest të Hungarisë, për datat 24-25.11.2017. Kjo seancë ishte paraparë të mbahej në Barcelonë të Spanjës, mirëpo për shkaqe politike në këtë vend, në momentet e fundit […]
Arkiva e lajmeve