Prishtinë, 14.04.2018 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti Kuvendin Zgjedhor, nga punimet e të cilit u zgjodhën anëtarët e rinj të Komisionit të Odës. Paraprakisht, Kuvendi i Odës diskutoi dhe vlerësoi punën e deritanishme të Komisionit të Odës dhe të Kryetares znj. Arbena Shehu, ku pas diskutimeve, anëtarët e Kuvendit me shumicë […]
Prishtinë, 24.03.2018 – Oda e Noterëve në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, mbajtën trajnimin për Noterët e Republikës së Kosovës. Trajnimi u hap nga Kryetarja e Odës së Noterëve znj.Arbena Shehu, ndërsa znj. Pepa Laleva, Udhëheqëse e Ekipit të Projektit të BE-së “Mbështetje Profesioneve […]
Prishtinë, 17.03.2018 – Komisioni për Aftësim Profesional në kuadër të Odës së Noterëve, në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore (PLL) dhe Odës së Avokatëve (OAK)”, organizuan Trajnimin e parë për vitin 2018, për punëtor të zyrave noteriale. Hapjen e trajnimin e bëri znj. Pepa Laleva, Udhëheqëse e Ekipit […]
Arkiva e lajmeve