Prishtinë, 06 qershor 2015, Oda e Noterëve organizoi trajnimin përfundimtar për përdorimin e softuerit për regjistrimin e lëndëve noteriale si dhe kodimin e akteve noteriale përmes përdorimit të këtij softveri. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin pothuajse të gjithë noterët, të cilët shumë shpejtë do të fillojnë me aplikimin e këtij softueri. Në takimin e fundit […]
E shtune, 28 Mars 2015. Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës me datë 28.03.2015 mbajti takimin e Kuvendit Vjetor. Në pjesën e parë të këtij takimi të pranishmëve iu drejtua Kryetarja e Odës së Noterëve Znj. Arbena Shehu, Këshilltari i Ministrit të Drejtësisë Z. Driton Lajçi si dhe përfaqësuesi i I-H-N në Kosovë, Z. […]
Me 20 Dhjetor 2014 u mbajt Kuvendi i Odës së Noterëve ku të pranishëm ishin afër 70 noter nga i gjithë territori i Republikës së Kosovës. Në fillim të këtij takimi si rend dite ishte prezantimi i Ueb-aplikacionit para noterëve, ku prezantimin e udhëhoqi Flaka Braha zyrtare e kompanis KIT-Sha. Ky Ueb aplikacion do të […]
Arkiva e lajmeve