Prishtinë, 7 Mars 2017. Oda e Noterëve të Kosovës dhe Agjencia e Regjistrimit Civil e Ministrisë së Punëve të Brendshme nënshkruan marrëveshje për krijimin e qasjes në të dhënat nga Regjistri Civil dhe Regjistri i Automjeteve. Kjo marrëveshje përcakton kushtet në të cilat ARC iu ofron zyrave noteriale në kuadër të ONK-së. Në bazë të […]
Prishtinё: 23.02.2017. Nё lokalet e Kuvendit tё Republikёs sё Kosovёs pёrfaqёsues tё ONK-së dhe I-H-N-së u pritёn nga Z. Armend Zemaj, Kryesues i Grupit Punues pёr Projektligjin pёr Noterinё. Temё diskutimi ishte Projektligji pёr Noterinё, konkretisht vёrejtjet dhe propozimet e ONK-së dhe I-H-N-së drejtuar kёtij projektligji i cili pritet qё shumё shpejtё tё procedohet nga […]
Prishtinë, 27.01.2017. Projekti i BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, mbajtën sesionin e parë të Grupit të Fokusit, në kuadër të Aktivitetit 0.1 të projektit, ku si anëtar i këtij grupi është edhe Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës. Tema e diskutimit ishte “Roli […]
Arkiva e lajmeve