Më 12 Korrik 2014, (e Shtunë) në “Hotel AFA”, Prishtinë, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës në pajtim me Statutin e ONK-së ka organizuar trajnimin e rradhës për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, ligjeruesi Z. Besim Kelmendi, Prokuror Special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës […]
Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës me ftesë të Kryetares së Odës së Noterëve të Republikës së Maqedonisë, znj. Zorica Pulejkova, zhvilloi një vizitë studimore- njëditore në qytetin e Shkupit dhe Tetovës. Përfaqësuesit e ONK-së u pritën nga Kryetarja ONRM Znj. Zorica Pulejkova, Z. Naxhi Zeqiri Noter në Tetovë, Z. Muhamet Shehu Noter në […]
Prishtinë, 03.07.2014, Nën mbështetjen e GIZ – LMK (Land Management Cadastre) u mbajt workshop-i me temë: “Tregu i Hipotekave dhe Regjistrimi i Pronës në Kosovë”. Diskutimi kryesorë në këtë workshop u fokusua në çështjet që ndërlidhen me regjistrimin e pronave dhe hipotekave. Pjesëmarrës të këtij workshop-i ishin akterë të rëndësishëm të kësaj fushe, ku secilit […]
Arkiva e lajmeve