(Shqip) Filluan punimet rreth Projektligjit për Noterinë.

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.