(Shqip) Kryetarja e Odës së Noterëve, znj. Arbena Shehu pritet në takim nga Ministri i Drejtësisë, z. Abelard Tahiri

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.