Lajmet Arkiva
ODA E NOTERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NOTARSKA KOMORA REPUBLIKE KOSOVA / NOTARY CHAMBER OF THE REPUBLIC OF KOSOVO   Bazuar në Vendimin e Kuvendit të Odës së Noterëve, të datës 02.11.2019, nenin 63 par. 2.4 të Ligjit Nr. 06/L-010, për Noterinë, nenin 19 par. 3.25 të Statutit të Odës së Noterëve, Këshilli Drejtues i […]
Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës me datë 02.11.2019, mbajti Kuvendin e Odës së Noterëve dhe më pas trajnim për noter. Hapjen e kësaj punëtorie e bëri Kryetari i Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi, i cili iu drejtua të gjithë të pranishmëve duke iu falënderuar fillimisht ligjëruesve të cilët kanë ndarë kohën e […]
Oda e Noterëve të Kosovës shpreh shqetësimet e saja rreth reagimeve të fundit të publikuara në media lidhur me procesin e emërimit të noterëve të rinj. Vlen të theksohet se ONK edhe më parë, përfshirë periudhën kur Ministria filloi procesin e ndryshim/plotësimit të Ligjit për Noterinë, kishte reaguar dhe paralajmëruar si Ministrinë e Drejtësisë ashtu […]
Prishtinë, 05 Tetor 2019 – Oda e Noterëve në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, mbajtën trajnimin radhës për Noterët e Republikës së Kosovës. Hapjen e këtij trajnimi e bëri z. Aliriza Beshi, Kryetar i Odës së Noterëve dhe me një fjalë rasti të pranishmëve […]
Me ftesë të Kryetarit të Unionit të Noterëve të Turqisë z. Dursun Cin, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi dhe z. Bilgaip Maznikar, Kryesues i Komisionit Disiplinor, morën pjesë në Kongresin e 48të të Unionit të Noterëve të Turqisë Në këtë kongres përveç paraqitjes së raportit vjetor, […]
Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi po merr pjesë në vizitën studimore të organizuar nga Projekti i financuar nga BE “Mbështetje Kodit Civil të Kosovës”, për datat 27-29 Maj 2019, në Hagë të Holandës. Poashtu në këtë vizitë studimore pjesëmarrës nga delegacioni i Kosovës janë Deputet nga […]