Lajmet Arkiva
Komisioni për Përzgjedhjen e Noterëve, Duke u mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-010 për Noterinë si dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 09/2011 Për Procedurën e Konkurrimit dhe Përzgjedhjen e Zyrave Noteriale, Komisioni për përzgjedhjen e Noterëve hap procedurën e konkurrimit për 51 zyra noteriale në Republikën e Kosovës.
Faqja 16 prej 16« E para...1213141516