Lajmet Arkiva
ONK me 07 Mars ka pritur një delegacion nga Oda e Noterëve të Stambollit. Vizita e këtij delegacioni është bërë me ftesë të Kryesisë së ONK-së ku synimi i kësaj vizite ka qenë forcimi i bashkëpunimit mes të dy Odave. Perveç Kryesisë së ONK-së dhe shumë noter të Kosovës që e mikpriten këtë delegacion, i […]
Me qëllim të ngritjes së shkallës së transparencës dhe lehtësimit të qasjes në informacione pronësore, ONK morri pjesë në takimin e organizuar nga AKK, me temë qasja në regjistrat pronësorë. Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që për institucionet publike të sigurojë qasje të shpejtë në regjistrat pronësorë, dhe duke qenë të obliguar […]
Me 12 Dhjetor 2015 u mbajt Kuvendi i Odës së Noterëve ku të pranishëm në këtë organizim ishin afër 70 noter. Gjatë këtij takimi, Komisioni i Odës paraqiti para Kuvendit, Raportin vjetor të punës së Komisionit të ONK-së dhe Propozimbuxhetin për vitin 2016. Pas leximit dhe diskutimit, Komisioni e hodhi në votim raportin, i cili […]
Oda e Noterëvë ka marrë pjesë në Seancën e 4 Plenare të Komisionit për Çështje Europiane (CAE). Në këtë komision, Oda u përfaqësua nga Kryetarja Arbena Shehu si dhe Notere Ljiljana Kenic. Në këtë seancë plenare, dy ditore, u diskutua rreth evolucionit të së drejtës familjare dhe pasojat e saj lidhur me ligjin noterial; aktivitet […]
Prishtinë, 13.11.2015, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës organizoi trajnimin e radhës për Noter. Temë e këtij trajnimi ishte “Mënyra e fitimit të Pronësisë” me ligjerues Prof.Dr.Haxhi Gashi dhe “Shoqëritë Tregtare” me ligjërues Dr.Cand.Njomëza Zejnullahu. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, Prof.Dr.Haxhi Gashi ligjeroi për mënyrat e fitimit të pronësisë, ku një rëndësi […]
Faqja 5 prej 13« E para...34567...10...E fundit »