(Shqip) Mbahet Konferenca me temë “5 Vite të sistemit Noterial në Kosovë, sfidat arritjet dhe objektivat e ONK-së”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.