(Shqip) Mbahet takimi i Kuvendit Vjetor të ONK-së

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.