(Shqip) Mbahet takimi i parë i Grupit të Fokusit, në kuadër të projektit të BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.