(Shqip) Mbahet takimi i parë lidhur me inicimin e projektit regjional me temë: “Përmirësimi i menaxhimit të lëndëve përmes futjes moderne të informacionit dhe teknologjitë e komunikimit”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.