(Shqip) Pensionohet Noter Adem Gorani

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.